Citáty filozofov

Zdroj: Zlomky starých stoikov, s.230
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk