Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Demokritos z Abdér    
Duch, ak sa pomieša s atómami, má takú schopnosť pohybu, že prenikne každé teleso.
O


Zdroj: 68 A 103 z Macrobia (Antologia)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk