Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Lev Nikolajevič Tolstoj    
Človek nemiluje preto, že je pre neho výhodné milovať onoho, alebo onú, ale preto, že láska je podstatou jeho duše, pretože nemôže nemilovať.
O


Zdroj: Lev Nikolajevič Tolstoj : Království boží ve vás, s.109
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk