Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Duša je čisté vedomia, čistá energia a čisté bytie. Existuje v nekonečnej a nefyzickej úrovni reality. Je to časť absolútneho ducha, iskra božského svetla a lásky, fragment absolútnej dokonalosti. Duša sa rozvíja vlastnými skúsenosťami vo fyzickom tele.
O


Zdroj: youtube : Reinkarnácia - 10 zaujímavých bodov https://www.youtube.com/watch?v=rpbKCCULgcs
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk