Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Konštantín Filozof    
Bo také ústa, ktoré sladkosť necítia,
človeka činia, akoby bol z kameňa.
A ešte väčšmi od človeka z kameňa
je mŕtva duša, každá duša bez písmen.
No že, my bratia, sme to všetko zvážili,
znamenitú vám radu teraz povieme,
ktorá vás všetkých, všetkých ľudí pozbaví
života zvieracieho, žitia smilného,
aby ste s mysľou, s nerozumným rozumom,
keď počujete Slovo v cudzom jazyku,
nečuli v ňom znieť iba zvon, zvon medený.
O


Zdroj: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/93/Filozof_Proglas/1
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk