Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Chrysippos : Smrť je oddelenie duše od tela. Nijaká netelesná vec sa neoddeľuje od telesnej ani sa nedotýka telesného, no duša sa aj dotýka tela, aj sa od neho odlučuje; teda duša je telesná.
--------
----


Zdroj: Zlomky starých stoikov, s.227
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk