Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Thales z Miletu    
Duša je zrejme čosi pohyblivé. Aj magnetovec má dušu, pretože hýbe železom
O


Zdroj: 11 A 23 (z Aristotela) Antológia z diel filozofov - Predsokratici a Platon
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk