Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Cit, ktorý je prejavom ducha sa stratí. Tým najvyšším v človeku, v ktorom odumiera jeho duch sa stáva rozum. Takýto človek sa potom stáva duchovne mŕtvym, rozumovým automatom bez citu. Stáva sa chladným, kalkulujúcim strojom, stáva sa hmotou, stáva sa už iba čisto telom. Telom, nad ktorým, ako je napísané v Biblii, pomaly začínajú krúžiť supy, pretože prakticky ho už možno považovať za mŕtveho.
O


Zdroj: http://milans.blog.sk/detail-existuje-i-smrt-duchovneho-druhu!.html?a=69bbbe23da8b669daa00906854c30c1d
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk