Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Formy ducha su pojem,veda, system...V nich sa duch vyjadruje, vyvija...
O


Zdroj: parafraza
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk