Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Včasráno vstal sluha Božieho muža. Keď vyšiel von, videl, že vojsko s koňmi a vozmi obkľučuje mesto. Jeho sluha mu povedal: Beda, pán môj, čo si počneme? 16 Ten však odpovedal: Neboj sa! Máme viac spojencov než oni. 17 Potom sa Elizeus modlil: Hospodin, otvor mu, prosím, oči, aby videl. Tu otvoril Hospodin sluhovi oči a ten uvidel zrazu vrch plný koní a ohnivých vozov vôkol Elizea.
O


Zdroj: 2.Kralov 6:15-23
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk