Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Ak všetky sekundárne (nevedecké) vlastnosti vecí viem odvodiť z primárnych (vedeckých) vlastností veci, je potom otázka či tie sekundárne vlastnosti veci vôbec existujú, či to nie je len nejaká skratka.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Ak všetky sekundárne (nevedecké) vlastnosti vecí viem odvodiť z primárnych (vedeckých) vlastností veci, je potom otázka či tie sekundárne vlastnosti veci vôbec existujú, či to nie je len nejaká skratka.
O
O
----

Zdroj: podcast Kvantum ideí - Existujú farby?
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk