Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Primárne vlastností vecí sú vedecké a dajú sa skúmať objektívne a sekundárne vlastnosti to sú nejaké tie nadstavby, ktoré nie sú objektívne a dajú sa spochybňovať.
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk