Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Kresťanstvo    
Ukrajina a Rusko by sa mali začať správať kresťansky. Ukrajina by mala kresťansky nastaviť druhé líce, a ísť s Ruskom na dve míle, ak jú núti ísť na jednu. Rusku by malo prestať robiť Ukrajine to, čo nechce aby mu robili druhí.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk