Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Zvýšená interakcia medzi národmi - obchod, investície, turizmus, média a elektronická komunikácia vo všeobecnosti - vytvára spoločnú svetovú kultúru.... obchod pravdepodobnosť konfliktu znižuje.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Zvýšená interakcia medzi národmi - obchod, investície, turizmus, média a elektronická komunikácia vo všeobecnosti - vytvára spoločnú svetovú kultúru.... obchod pravdepodobnosť konfliktu znižuje.
O
O
----

Zdroj: niekto citovaný v Samuel P. Huntington : Stert civilizací , s.64
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk