Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Nemci voči socialistickému a aj Putinovmu Rusku presadzovali politiku "Wandel durch Handel" - "Zmena cez obchodovanie"
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Nemci voči socialistickému a aj Putinovmu Rusku presadzovali politiku "Wandel durch Handel" - "Zmena cez obchodovanie"
O
O

Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk