Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Žiadna vojna nesmie byť vypovedaná pred uplynutím dvoch mesiacov po zápletke.

Vojna nemôže byť vypovedaná skôr, ako nie je odhlasovaná národmi, ktoré sa k nej chystajú.

Zmierovací súd , medzinárodné rozhodovacie súdy budú namiesto vojen.
O


Zdroj: Niekto in Lev Nikolajevič Tolstoj : Království boží ve vás, s.145
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk