Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Civilizácie môžu žiť vedľa seba, pokiaľ sa dokážu vyhnúť pokušeniu univerzalizmu a nebudú násilne vnucovať svoje hodnoty a spôsob života.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Civilizácie môžu žiť vedľa seba, pokiaľ sa dokážu vyhnúť pokušeniu univerzalizmu a nebudú násilne vnucovať svoje hodnoty a spôsob života.
O
O
----

Zdroj: Samuel P. Huntington: Strět civilizací s.iii
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk