Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Zrážky civilizácií sú pre svetový mier najväčšou hrozbou, a najistejšou zárukou pred globálnou vojnou je preto medzinárodný poriadok založený na civilizáciách.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Zrážky civilizácií sú pre svetový mier najväčšou hrozbou, a najistejšou zárukou pred globálnou vojnou je preto medzinárodný poriadok založený na civilizáciách.
O
O

Zdroj: Samuel P. Huntington : Střet civilizací - s.6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk