Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Vo svete po studenej vojne nehrajú najdôležitejšiu rolu ideologické, politické či ekonomické rozdiely medzi národmi, ale rozdiely kultúrne.
O
O
----

Zdroj: Samuel P. Huntington : Střet civilizací - s.14
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk