socializmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


socializmus

Kategória: politicka filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca školaPovedali o nej

Friedrich Nietzsche : Demokracia a socializmus ako výtvory kresťanstva sú dobré len pre neúspešných, slabých, vyradených, otrokov, pre ľudské stádo, ktoré tieto inštitúcie povzniesli z najnižšieho stupňa hierarchie samých ľudí na najvyšší stupeň a pripísali im dôstojnosť a vzorovitosť >>Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo si obliecť?

Niekto : V pokročilejšom socializme, cca po desiatich rokoch vlády komunistov sa upustilo od zobrazovania ženy v čisto pracovnom oblečení a prešlo sa k propagácii vkusného ale umierneného a stále praktického oblečenia pre pracujúcu ženu, ktoré bolo ešte stále dosť unifikované. Až v neskorších rokoch socializmu výrobné podniky vyvíjali snahu zbaviť sa uniformity vo svojich návrhoch oblečenia. >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk