Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - socializmus    
V pokročilejšom socializme, cca po desiatich rokoch vlády komunistov sa upustilo od zobrazovania ženy v čisto pracovnom oblečení a prešlo sa k propagácii vkusného ale umierneného a stále praktického oblečenia pre pracujúcu ženu, ktoré bolo ešte stále dosť unifikované. Až v neskorších rokoch socializmu výrobné podniky vyvíjali snahu zbaviť sa uniformity vo svojich návrhoch oblečenia.
O


Zdroj: Podcast Dejiny
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk