Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Veľkými ideológiami dvadsiateho storočia sú liberalizmus, socializmus, anarchizmus, korporatizmus, marxizmus, komunizmus, sociálna demokracia, konzervatizmus, nacionalizmus, fašizmus a kresťanská demokracia. Všetky tieto ideológie majú jedno spoločné - sú produktom západnej civilizácie. Žiadna iná civilizácia nikdy politickú ideológiu nestvorila. Na západe však zasa nikdy nevzniklo významné náboženstvo.
O


Zdroj: Samuel P. Huntington : Stert civilizací , s.48
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk