socializmus
socializmus

Kategória: politicka filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola


Povedali o nej

Friedrich Nietzsche : Demokracia a socializmus ako výtvory kresťanstva sú dobré len pre neúspešných, slabých, vyradených, otrokov, pre ľudské stádo, ktoré tieto inštitúcie povzniesli z najnižšieho stupňa hierarchie samých ľudí na najvyšší stupeň a pripísali im dôstojnosť a vzorovitosť >>

Herbert Marcuse : Socializmus sa nerozvinul v najrozvinutejších západných spoločnostiach, ako to zamýšľal Marx. V niektorých najrozvinutejších spoločnostiach sa namiesto neho rozvinul fašizmus. >>

Niekto : Veľkými ideológiami dvadsiateho storočia sú liberalizmus, socializmus, anarchizmus, korporatizmus, marxizmus, komunizmus, sociálna demokracia, konzervatizmus, nacionalizmus, fašizmus a kresťanská demokracia. Všetky tieto ideológie majú jedno spoločné - sú produktom západnej civilizácie. Žiadna iná civilizácia nikdy politickú ideológiu nestvorila. Na západe však zasa nikdy nevzniklo významné náboženstvo. >>Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo si obliecť?

Niekto : V pokročilejšom socializme, cca po desiatich rokoch vlády komunistov sa upustilo od zobrazovania ženy v čisto pracovnom oblečení a prešlo sa k propagácii vkusného ale umierneného a stále praktického oblečenia pre pracujúcu ženu, ktoré bolo ešte stále dosť unifikované. Až v neskorších rokoch socializmu výrobné podniky vyvíjali snahu zbaviť sa uniformity vo svojich návrhoch oblečenia. >>

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk