komunizmus
komunizmus

Kategória: politicka filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Spoločnosť ľudí je tou najvyššou hodnotou, kôli ktorej sa práva jednotlivca musia niekedy obmedziť.Povedali o nej

Niekto : Veľkými ideológiami dvadsiateho storočia sú liberalizmus, socializmus, anarchizmus, korporatizmus, marxizmus, komunizmus, sociálna demokracia, konzervatizmus, nacionalizmus, fašizmus a kresťanská demokracia. Všetky tieto ideológie majú jedno spoločné - sú produktom západnej civilizácie. Žiadna iná civilizácia nikdy politickú ideológiu nestvorila. Na západe však zasa nikdy nevzniklo významné náboženstvo. >>

Niekto : Komunizmus bol experiment, ktorému sa západná kultúra nemohla vyhnúť. V ňom sa totiž testoval európsky racionalizmus, osvietenská viera v to, že ľuskú spoločnosť možno vedecky usporiadať a riadiť.Tradičné inštitúcie, ktoré vznikli v dôsledku spontánnych evolučných procesov a ktoré v sebe nesú evolučne zíkané poznanie, boli rozbité a mali byť nahradené inštitúciami vytvorenými racionálnym dizajnom. Zlyhanie experimentu nám ukázalo, že pri našich obmedzených znalostiach je vedecké zriadenie spoločnosti nemožné. >>

Niekto : Všetky tri moderné ideológie - komunizmus, liberalizmus, fašizmus - sú založené na sekulárnom chápaní dejín, materialistickom chápaní sveta. Neveria vo večnosť, večnosť pre nich neexistuje, existuje iba čas a tento svet. >>Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo si obliecť?

Niekto : Žena v počiatkoch komunizmu bola zobrazovaná a propagovaná v montérkach a zamazaná od oleja, na traktore alebo pri vysokej peci, čo malo vyjadrovať jej emancipáciu a vyrovnanie sa mužom >>

Na otázku Čo je umenie?

Niekto : Umenie patrí pod pridruženú výrobu. >>

Na otázku Kapitalizmus či socializmus?

Niekto : Kto robí Marxa zodpovedného za politické procesy, je to podobné ako keď niekto robí zodpovedného Ježiša za inkvizíciu. (ad Karol Marx) >>

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk