politicka filozofia
politicka filozofia

Kategória: axiológia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Politická filozofia je štúdium ideálneho usporiadania spoločnosti (a nie akoby niekto mohol predpokladať umenie získať a udržať si vládu). Monarchia, aristokracia, demokracia, socializmus, anarchizmus, feminizmus sú dramatické postavy politickej filozofie. (Will Durrant - Príbeh filozofie - úvod)

Podškoly

komunizmus
socializmus
kapitalizmus
anarchizmus
demokracia
monarchia
aristokracia
feminizmus
politická teológia
liberalizmus
konzervativizmus
pacifizmus
fašizmus
slavjanofilstvo
západníctvo

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk