západníctvo
západníctvo

Kategória: politicka filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Západníctvo vzniklo v rokoch 1830–1850 ako smer spoločenského a filozofického myslenia. Západníci, predstavitelia jedného zo smerov ruského spoločenského uvažovania 40. – začiatku 60. rokov 19. storočia,[1] sa zasadzovali o zrušenie nevoľníctva a o priznaní nutnosti rozvíjania Ruska západoeurópskou cestou.

Smer rusk0ho spoločenského myslenia a literatúry, uznávajúci duchovnú solidárnosť Ruska a západnej Európy ako neoddeliteľných častí jedného kultúrno-historického celku, zahŕňajúceho celé ľudstvo... Otázky o vzťahu viery a rozumu, autority a slobody, o spojení náboženstva a filozofie a ich oboch s pozitívnou vedou , otázky hraníc medzi osobným a typickým základom a tiež o vzájomných vzťahoch rôznorodých typických celkov medzi sebou, otázky vzťahu národa k ľudstvu, cirkvi k štátu, štátu k ekonomickej spoločnosti – všetky tieto a podobné otázky sú rovnako dôležité a významné pre Západ i Východ

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padnictv%C3%AD


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk