sekularizmus
sekularizmus

Kategória: náuka o bytí

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Slovom sekulárnosť (z latinského Saeculum, "svetské") priznávame Zemi a pozemskej aktivite človeka - tej aktivite, ktorej najvýznamnejšiu časť dnes predstavuje veda, technika a spoločenské usporiadanie - ich vlastnú hodnotu. Sekularizáciou nazývame historický a sociologický proces, ktorý k tomu uznávaniu viedol, proces, v ktorom sa vedecká a politická aktivita vymedzuje voči akémukoľvek teologickému a metafyzickému vplyvu. A slovo sekularizmus označuje postoj či doktrínu, ktorá akýkoľvek náboženský alebo metafyzický zreteľ odmieta a ctí výhradne hodnoty pozemského života. /Úvod k Teihard: Jak věřim


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk