John Locke

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


John Locke

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1632 až 1704

empirizmus, senzualizmus, Anglicko, v otazke univerzalii - konceptualizmus (Kolar:Argumenty filozoficke logiky)


Filozofická škola: empirizmus senzualizmus asocianizmus


Diela : Rozprava o ludskom rozume/An essay concerning human understanding, Dve rozpravy o vlade/Two treatises of goverment, Rozumnost krestanstva/ The reasonableness of christianity, Listy o tolerancii/ A letter concerning toleration, Myslienky o vychove/ Some thoughts concerning education

Povedali o ňom

Niekto : Napriek významu jeho práce pri vytváraní základov pre neskorších asociacionistov, Locke nepovažuje asociáciu za vysvetľujúcu myseľ vo všeobecnosti. Považuje ju za neschopnosť správne uvažovať a jeho záujem o ňu je nielen vysvetľujúci, ale aj normatívny. Z týchto dôvodov si niektorí položili otázku, či by sa s Lockom malo zaobchádzať ako s asociacionistom (ad John Locke) >>

Niekto : Kľúčové pre Locka je, že asociácia je pasívny proces, zatiaľ čo myseľ je aktívnejšia v iných procesoch. Pasívny charakter asociácie sa vráti ako kritika asociacionizmu. (ad John Locke, asocianizmus) >>

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk