John Locke

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


John Locke

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1632 až 1704

empirizmus, senzualizmus, Anglicko, v otazke univerzalii - konceptualizmus (Kolar:Argumenty filozoficke logiky)


Filozofická škola: empirizmus senzualizmus asocianizmus politicka filozofia


Diela : Rozprava o ludskom rozume/An essay concerning human understanding, Dve rozpravy o vlade/Two treatises of goverment, Rozumnost krestanstva/ The reasonableness of christianity, Listy o tolerancii/ A letter concerning toleration, Myslienky o vychove/ Some thoughts concerning education

Povedali o ňom

Niekto : Napriek významu jeho práce pri vytváraní základov pre neskorších asociacionistov, Locke nepovažuje asociáciu za vysvetľujúcu myseľ vo všeobecnosti. Považuje ju za neschopnosť správne uvažovať a jeho záujem o ňu je nielen vysvetľujúci, ale aj normatívny. Z týchto dôvodov si niektorí položili otázku, či by sa s Lockom malo zaobchádzať ako s asociacionistom (ad John Locke) >>

Niekto : Kľúčové pre Locka je, že asociácia je pasívny proces, zatiaľ čo myseľ je aktívnejšia v iných procesoch. Pasívny charakter asociácie sa vráti ako kritika asociacionizmu. (ad John Locke, asocianizmus) >>

Niekto : Robert Nozick si požičal aj po jednej myšlienke od John Lockea a Adam Smitha, ktorí neboli radikálny anarchisti a excetrici. Od Locka si požičal ideu prirodzených práv (natural rights), právo na naše telá, právo na naše názory, ale tiež na veci do ktorých sme investovali našu prácu, produkty našej práce. Od Adam Smitha si požičal ideu "neviditeľnej ruky trhu". Niektorí ľudia sú dobrí ochrancovia a prirodzene si ich ľudia v prirodzenom stave najímajú na ochranu, pred krádežov ich chleba. Ľudia časom zobchodujú niektoré svoje práva, vytvoria tzv. ochranné spoločenstvá, ktoré poskytujú kolektívnu ochranu, kedže sú zraniteľní. Pomocou neviditeľnej ruky trhu sa časom vyberie to najlacnejšie a najefektívnejšie ochranné spoločenstvo... >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk