Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Napriek významu jeho práce pri vytváraní základov pre neskorších asociacionistov, Locke nepovažuje asociáciu za vysvetľujúcu myseľ vo všeobecnosti. Považuje ju za neschopnosť správne uvažovať a jeho záujem o ňu je nielen vysvetľujúci, ale aj normatívny. Z týchto dôvodov si niektorí položili otázku, či by sa s Lockom malo zaobchádzať ako s asociacionistom (ad John Locke)
O


Zdroj: https://iep.utm.edu/associat/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk