Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Kľúčové pre Locka je, že asociácia je pasívny proces, zatiaľ čo myseľ je aktívnejšia v iných procesoch. Pasívny charakter asociácie sa vráti ako kritika asociacionizmu. (ad John Locke, asocianizmus)
O


Zdroj: https://iep.utm.edu/associat/
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk