Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Locke    
Skúsenosť: to je to na čom je založené naše poznanie; a od čoho sa potom odvodzuje. Naše pozorovanie, zamerané buď na externé, zmyslami vnímateľné objekty, alebo na vnútorné procesy našich myslí, ktoré sami vnímame a reflektujeme, je to, ktoré dodáva nášmu rozumu všetok materiál myslenia. Toto sú dve studne poznania, odkiaľ pramenia všetky myšlienky, ktoré máme alebo ktoré prirodzene môžeme mať.
O


Zdroj: https://www.iep.utm.edu/locke/#H2
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk