Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Locke    
Druhy poznania:
1.) zmyslové = je základné
2.) intuitívne = keď bezprostredne poznávame vzťah medzi 2. ideami
3.) demonštratívne = keď poznatok získavame vyvodzovaním z iných poznatkov ( napr. v ma- tematike )
O


Zdroj: https://referaty.aktuality.sk/john-locke/referat-2176
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk