Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Locke    
Z hľadiska pôvodu rozlišujeme 2 druhy ideí:

1.) zmyslové vnemy – pochádzajú zo styku našich zmyslov s vonkajším svetom = ( „ sensations“ ) = vlastnosti vecí

2.) reflexie – pochádzajú z pozorovania našich vnútorných duševných stavov, aktov
O


Zdroj: https://referaty.aktuality.sk/john-locke/referat-2176
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk