Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Locke    
Z hľadiska zložitosti rozlišujeme idey

1.) jednoduché – sú empirického charakteru; sú to pocity a vnemy bezprostredne získané zmyslovou skúsenosťou ( sú to základné dáta nášho vedomia )

2.) zložené – vznikajú v procese aktivity nášho vedomia, ktorá spočíva najmä v združovaní ( spájaní, asociácií ) ideí podľa podobnosti priestorovej či časovej priľahlosti
O


Zdroj: https://referaty.aktuality.sk/john-locke/referat-2176
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk