Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Locke    
Rozum k obsahu pôvodných ideí nič nové ( čo nebolo v skúsenosti ) nepridáva, len zovšeobecňuje a usporadúva empirický materiál do podoby pojmov ( najvšeobecnejšie sú filozofické pojmy ) = pojem SUBSTANCIA
O


Zdroj: https://referaty.aktuality.sk/john-locke/referat-2176
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk