Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - Džinizmus    
Džinisti sú rozdelení do niekoľkých siekt. Najznámejšie sekty sú "bielo odetí" (švétámbarovia) - nosia biele rúcha a "vzduchom odetí" (digambarovia), nenosia žiadny odev, chodia nahí.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk