Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Základ džinistického učenia tvorí päť sľubov. Ich verzia pre mníchov (mahávrata) je: neubližovať živým tvorom (ahinsa) hovoriť vždy pravdu nekradnúť nevlastniť nijaký majetok zachovávať pohlavnú zdržanlivosť Laici dodržiavajú miernejšiu verziu týchto sľubov (anuvrata): nevyžaduje sa pohlavná zdržanlivosť, ale iba vernosť partnerovi a nemusia sa vzdať celého majetku, iba ho nesmú zhromažďovať nadbytočne veľa. Tieto sľuby sa dodržiavali veľmi stroho, hlavne ahinsa, čo viedlo k prísnemu vegetariánstvu. Džinisti sú rozdelení do niekoľkých siekt. Najznámejšie sekty sú "bielo odetí" (švétámbarovia) - nosia biele rúcha a "vzduchom odetí" (digambarovia), nenosia žiadny odev, chodia nahí.
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEinizmus
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk