Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Komická podstata vtipu leží rozpore medzi zdaním a skutočnosťou, zámerom a cieľom, medzi slovnou a skutočnou logikou.
O


Zdroj: Ján L. Kalina : Tisíc a jeden vtip s.27
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk