Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril.
O


Zdroj: /Genesis 2.2
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk