Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
V tú noc prejdem cez Egypt a usmrtím v ňom všetko prvorodené, od človeka až po dobytok. Nad všetkými egyptskými bohmi vykonám súd. Ja som Hospodin.
O


Zdroj: Exodus 12,12
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk