Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ak človek spotrebuje dvakrát viac energie, než jej potrebuje vo forme potravy, potom má jedného energetického otroka. Súčasná ročná svetová spotreba energie činí niečo okolo 70 GJ na hlavu alebo 191 MJ na hlavu a deň. Priemerný denný energetický príjem človeka je asi 2500 kcal (10,46 MJ). Z toho je väčšia časť spotrebovaná samotným metabolizmom a cca 650 kcal (2,7 MJ) môže byť premenená na priamu fyzickú prácu. Súčasná spotreba energie zodpovedá asi dvadsaťnásobku primárne energetické potreby. Priemerný človek má teda asi 20 energetických otrokov.
O


Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Energetick%C3%BD_otrok
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk