Citáty filozofov

Zdroj: Thoreau :Štyry eseje (Esej Raj (azda raz) znovu nájdený) s.62
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk