Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

John Adolphus Etzler    
Sily v prírode sú dostatočné aby vykonali za rok to, čo dokázali doteraz všetci ľudia za tisícky rokov.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

John Adolphus Etzler    
Sily v prírode sú dostatočné aby vykonali za rok to, čo dokázali doteraz všetci ľudia za tisícky rokov.
O
O

Zdroj: Etzler : Raj v dosahu všetkých ľudí - Úvod
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk