Citáty filozofov

Zdroj: Etzler : Raj v dosahu všetkých ľudí
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk