Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Narodenie psa je vznik z ničoho, smrť psa je úplné zničenie. (Zatiaľčo narodenie človeka je vznik z ničoho a smrť človeka neexistuje, lebo má nesmrteľnú dušu)
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Narodenie psa je vznik z ničoho, smrť psa je úplné zničenie. (Zatiaľčo narodenie človeka je vznik z ničoho a smrť človeka neexistuje, lebo má nesmrteľnú dušu)
O
O
----

Zdroj: kresťanský pohľad - In Schopenhauer: Welt als Wille und Vorstellung
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk