Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Sigmund Freud    
..životný proces indivídua vedie z vnútorných dôvodov k vyrovnávaniu chemického napätia, to znamená k smrti, zatiaľ čo spojenie s individuálne odlišnou živou substanciou toto napätie zväčšuje, uvádza takpovediac nové vitálne diferencie, ktoré potom musia byť dožité.
O


Zdroj: Sigmund Freud: Za princípom slasti, s 96
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk