Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Vlk bude hosťom u baránka, leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levica a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec iho poženie. Krava s medveďom budú sa pásť a lev bude žrať slamu ako dobytok.Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a odkojenec vystrie ruku nad brloh zmije. Nebudú zle robiť ani škodiť...
O


Zdroj: Izaias 11,6
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk