Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

William James : Dejiny filozofie sú v značnej miere dejinami stretu ľudských pováh.... Nech má profesionálny filozof akúkoľvek povahu, snaží sa, keď filozofuje, tuto povahu skryť...Napriek tomu ho vlastná povaha činí oveľa predpojatejším než ktorýkoľvek z jeho prísne objektivných predpokladov.
--------
----


Zdroj: Wiliam James: Pragmatismus , Nové jméno pro staré spůsoby myšlení , s.22
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk