Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

William James    
V spoločenských zvykoch nachádzame formalistov a ľudí nenútených. V politike autoritárov a anarchistov...Tieto kontrasty sú veľmi známe. No a vo filozofii existuje veľmi podobný kontrast, ktorý je vyjadrený dvojicou termínov "racionalista" a "empirik", pričom "empirik" znamená ctiteľ faktov vo všetkých rôznych podobách a "racionalista" znamená ctitel abstraktných a večných princípov. (ad racionalizmus, empirizmus)
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

William James    
V spoločenských zvykoch nachádzame formalistov a ľudí nenútených. V politike autoritárov a anarchistov...Tieto kontrasty sú veľmi známe. No a vo filozofii existuje veľmi podobný kontrast, ktorý je vyjadrený dvojicou termínov "racionalista" a "empirik", pričom "empirik" znamená ctiteľ faktov vo všetkých rôznych podobách a "racionalista" znamená ctitel abstraktných a večných princípov. (ad racionalizmus, empirizmus)
O
O
----

Zdroj: Wiliam James: Pragmatismus , Nové jméno pro staré spůsoby myšlení , s.23
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk